Vaillant servisna mreža je v Sloveniji poznana kot najštevilčnejša in najbolj profesionalna servisna organizacija. 50 podjetji z več kot 80 zaposlenimi omogoča servisne storitve 365 dni v letu. Tekom kurilne sezone Vaillant organizira dežurstvo, da bi svojim uporabnikom zagotovil storitve 7 dni v tednu.

Popis serviserjev je razdeljen po skupinah proizvodov.

Legenda skupine proizvodov:

  • Plinske naprave (stenske naprave, talni kotli, pretočni grelci STV, direktno ogrevani vsebnik STV)
  • Toplotne črpalke za ogrevanje (zemlja/voda, voda/voda, zrak/voda)
  • Električne naprave (pretočni grelci vode, električni grelci, električne naprave za centralno ogrevanje)
  • Regulacije (termostati, atmosferski regulatorji)
  • Solarni sistemi (solarni kolektorji, solarni vsebniki STV, solarna regulacija)
  • Daljinski nadzor (netATMO, eRELAX, VR 920 + multiMATIC 700, ambiSENSE)
  • Prezračevanje (recoVAIR, aroVAIR)
  • Klimatizacija (klima naprave)